Przejdź do treści

Ulga na zakup kasy fiskalnej

  Ulga wynosi 90% ceny netto kasy – nie więcej jednak niż 700 zł – i przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu kasy on-line.

  Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę on-line i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

  Otrzymasz ulgę, jeśli:

  • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line
  • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej, ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

  źródło: biznes.gov.pl

  zadzwoń