Przejdź do treści

Polityka prywatności 

Poniżej znajdziesz naszą politykę prywatności. Są to zasady, na jakich przetwarzamy informacje na Twój temat, w szczególności podane przez Ciebie dane osobowe oraz ciasteczka (cookies). 

§ 1 Informacje ogólne 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej, funkcjonującej pod adresem URL: https://program.com.pl, zwanej dalej Serwisem. 
 1. Twoimi danymi zarządza PROGRAM Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk SP.J. prowadząca działalność pod adresem ul. Kolska 3a, 62-500 Konin, zarejestrowana pod numerem REGON: 310502842, NIP: 6650004046, KRS: 0000087530, zwana w dalej Operatorem. 
 1. Adres poczty elektronicznej, pod którą dostępny jest Operator: program@program.com.pl 
 1. Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do wszystkich danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 
 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe, aby obsługiwać zapytania przez formularz, realizować zamówione usługi oraz prezentować ofertę Operatora. 
 1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez dobrowolnie podane w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczek). 

§ 2 Metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora: 

 1. W celu ochrony procesu logowania oraz wprowadzania danych osobowych przez formularze Operator stosuje ważny certyfikat SSL. Dzięki temu wszystkie przesyłane informacje zostają zaszyfrowane przed przesłaniem i mogą zostać odczytane tylko na serwerze Serwisu. 
 1. Operator regularnie aktualizuje używane oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, w tym szczególności niezwłocznie instaluje wszystkie aktualizacje komponentów programistycznych. 

§ 3 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 1. Operator ma prawo przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Dotyczy to upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizowania zamówionych usług. 
 1. Operator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów, tj. sporządzenie i przesyłanie informacji handlowych, świadczenie usług, a także do realizowania związanych z nimi czynności, które są określone osobnymi przepisami, np. prowadzenie rachunkowości. 
 1. Masz dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie: 
 1. ich sprostowania, 
 1. przeniesienia, 
 1. ograniczenia przetwarzania, 
 1. usunięcia z bazy danych Operatora. 
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w § 3 pkt. 3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Operatora, jednakże prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, takimi jak ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. W przypadku naruszeń warunków niniejszej polityki prywatności przysługuje Ci skarga na Operatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 1. Podanie wszystkich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie w części lub całości usługi (np. wysyłka produktów). 
 1. Operator może podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, aby świadczyć usługi w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora marketingu bezpośredniego. 
 1. W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych nie są one przekazywane do krajów trzecich. Oznacza to, że Operator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej. 

§ 4 Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe zamieszczone w formularzu. 
 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 
 1. Dane, które zamieszczane są w formularzu, są przetwarzane w celach określonych w § 3 pkt. 2. 

§ 5 Wykorzystywane techniki marketingowe 

 1. Operator wykorzystuje analizę statystyczną na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuje do tych usługodawców danych osobowych, a jedynie anonimizowane informacje. Usługa ta bazuje na ciasteczkach w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji związanych z preferencjami użytkownika, gromadzonymi przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje, wynikłe z plików cookies, za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 1. Operator stosuje techniki remarketingowe, które polegają na dopasowaniu przekazów reklamowych do Twojego zachowania na stronie. Może to dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, lecz w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Aby technika remarketingowa mogła działać, konieczna jest włączona obsługa plików cookie. 
 1. Operator korzysta z piksela Facebooka. Polega to na tym, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje również na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 

§ 6 Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu. Ciasteczka zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer. 
 1. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest Operator Serwisu. 
 1. Pliki cookies są wykorzystywane, aby realizować opisane w § 5 Techniki marketingowe. 
 1. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 1. Przeglądarka internetowa zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, ponieważ przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji przeglądarki internetowej lub w jej sekcji „Pomoc”. 
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne w Serwisie. 
 1. Jak podano wyżej, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, czyli Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA). 

§ 7 Wyrażanie i cofanie zgody na zarządzanie plikami cookies 

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 
 1. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych, w tym niniejszego Serwisu. 
 1. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki. 
zadzwoń